Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2018-06-15 RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2018 "Otrzymanie informacji o wynikach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A. oraz o otrzymaniu żądania postanowienia do dyspozycji środków na zakup akcji w wyniku zrealizowania wezwania" [198.24 kB]
2018-06-12 RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2018 "Powołanie osób nadzorujących i zarządzających oraz informacja o żądaniu udzielenia informacji w trybie art. 428 § 5 ksh" [29.52 kB]
2018-06-12 RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2018 "Zmiana wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [583.84 kB]
2018-06-11 RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2018 "Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu w dn. 11.06.2018" [16.71 MB]
2018-06-06 RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2018 "Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał dotyczących spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"" [339.54 kB]
2018-05-22 RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2018 "Uzupełnienie raportu rocznego" [38.87 kB]
2018-05-14 RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2018 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" [2.20 MB]
2018-04-18 RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2018 "Stanowisko zarządu dotyczące ogłoszonego Wezwania" [204.72 kB]
2018-03-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018 "Korekta" [31.93 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2018 "Zawarcie umów gwarancji oraz kredytu finansującego wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [28.32 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2018 " Ogłoszenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Colian Holding S.A." [261.29 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2018 "Otrzym. zawiad. z art. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publ." [232.23 kB]
2018-03-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2018 "Zawarcie porozum. akcjon. Spółki oraz ujawn. informa. poufnej, której podanie do publ. wiadom. zostało opóźn." [42.89 kB]
2018-01-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2018 "Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku" [26.82 kB]
2018-01-08 RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2018 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [34.56 kB]