Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące  
2017-08-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.93 kB]
2017-08-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2017 "Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" [30.80 kB]
2017-08-30 RAPORT BIEŻĄCY NR 34/2017 "Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia " [67.80 kB]
2017-08-25 RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych [35.94 kB]
2017-08-21 RAPORT BIEŻĄCY NR 32/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.87 kB]
2017-07-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 31/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.88 kB]
2017-07-28 RAPORT BIEŻĄCY NR 30/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.96 kB]
2017-07-17 RAPORT BIEŻĄCY NR 29/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.94 kB]
2017-07-07 RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2017 "Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu w dniu 26.06.2017 r." [27.47 kB]
2017-07-05 RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.95 kB]
2017-06-27 RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2017 "Informacja o nabyciu akcji własnych w ramach III Etapu Programu Nabycia Akcji Własnych" [35.97 kB]
2017-06-26 RAPORT BIEŻĄCY NR 24/2017 "Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 26.06.2017 r." [61.08 kB]
2017-05-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2017 "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie" [61.52 kB]
2017-05-31 RAPORT BIEŻĄCY NR 22/2017 "Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia" [68.87 kB]
2017-05-29 RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2017 "Informacja o wyborze biegłego rewidenta" [31.42 kB]