Kariera

Praca u nas

W Grupie Colian wyznajemy zasadę, że pracownicy są największą wartością i najważniejszym kapitałem organizacji. To dzięki kompetencjom, zaangażowaniu i samodzielności pracowników rozwijamy się dynamicznie i osiągamy sukcesy na rynku.

Stawiamy na przyjazną i otwartą atmosferę pracy, w gronie specjalistów, którzy do swoich obowiązków podchodzą z pasją i zaangażowaniem. Działamy według procesów i procedur, które systematyzują i usprawniają naszą pracę, a także korzystamy ze sprawdzonych rozwiązań. Możemy również sami tworzyć oraz wdrażać swoje pomysły i rozwiązania w życie, a przez to mieć realny wpływ na funkcjonowanie organizacji. Wierzymy, że nie ma rzeczy niemożliwych, a takie podejście gwarantuje nam nieustanny rozwój i rozwija w nas kreatywne myślenie.

Codzienne wyzwania zawodowe i ciekawe case’y biznesowe poszerzają nasze kompetencje oraz dają możliwość zdobywania cennego doświadczenia. Posiadamy wyraźną kulturę organizacyjną, której przejawem jest model kompetencyjny, obejmujący wszystkich pracowników spółki.

Bez względu na rolę, jaką pełnimy w naszej organizacji, nasza postawa musi charakteryzować się cechami:

 Identyfikacja z firmą

Postępowanie lojalnie wobec firmy, budowanie pozytywnego wizerunku i poszanowanie jej mienia. Wykonywanie obowiązków zgodnie z obowiązującymi procedurami, standardami i wartościami firmy.

Zaangażowanie i inicjatywa

Pozytywne nastawienie i branie odpowiedzialności za powierzone zadania. Wychodzenie z inicjatywą, proponowanie i podejmowanie działań.

Praca zespołowa

Umiejętność i gotowość do współpracy, otwartość na zdanie innych oraz szacunek dla współpracowników. Zdolność do pełnienia różnych ról w zespole, identyfikacja z nim oraz z jego celami.

Otwarta komunikacja

Przekazywanie informacji w sposób dostosowany do odbiorcy i zapewniający ich właściwe rozumienie. Dbanie o przepływ informacji w organizacji stosownie do potrzeb i sytuacji.

Rozwój i otwartość na zmiany

Nabywanie i poszerzanie umiejętności i wiedzy odpowiednio do zmieniających się potrzeb. Zaangażowanie oraz branie odpowiedzialności za swój rozwój zawodowy. Pozytywne postrzeganie zmiany i jej akceptacja.